Volume 28 • 2000

Indhold

Redaktionelt

Artikler
Danish Diplomacy and the Dedication of Giardino novo II (1606) to King James I
Susan G. Lewis

Mogens Pedersøns madrigaler og madrigaletter. En dansk komponists forhold til den italienske vokalmusik på overgangen mellem det 16. og 17. århundrede
Kitti Messina

Knud Jeppesens Kontrapunkt – og de andres. Nogle observationer vedrørende kildegrundlaget for et udvalg af lærebøger i vokalkontrapunkt fra det 20. århundrede
Thomas Holme Hansen

Rapporter
Projekter
Computeræstetik – udvikling af computerartefakter ud fra et musikæstetisk perspektiv –Jakob Cloos Bojesen
Det mellemværende i musikken – Anders Bonde
Instrumentationsteori og nyere kompositionsmusik – Jens Hesselager
De teologiske aspekter ved århundredeskiftets musik – Eva Maria Jensen
Musikalske normer i populærmusik – Jesper Juellund Jensen
Danmarks Radios betydning for den ny musik efter 1945 – Mogens Andersen
Mongolernes musikkultur i Kina – Annette Erler
Musikliv i Europa 1600-1900 – Jens Henrik Koudal

Kongresser
Musikpædagogisk forskning og udvikling i Danmark – Sven-Erik Holgersen
The Past in the Present – Nils Holger Petersen
13. Nordiske Musikforskerkongres ‘New Musicology’ und ‘hermeneutics’ – ein Rückfall? – Siegfried Oechsle
Nordisk Musikkforskerkongres, Århus 2000 – Erik Steinskog

Institutioner
Musikforskning ved Nordjysk Musikkonservatorium – Peter Wang

Anmeldelser
Bøger
Henrik Glahn: Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973Hans Kuhn
Jens Henrik Koudal: For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800Gunnar Ternhag
Inger Sørensen: Hartmann. Et dansk komponistdynastiNiels Bo Foltmann
Steen Chr. Steensen: Musik er liv. En biografi om Carl NielsenDaniel M. Grimley
Hans Weisethaunet: The Performance of Everyday Life. The Gaine of NepalAnnette Erler
Martin Granau: Holms Vision. Radiosymfoniorkestret 75 årSteen Kaargaard Nielsen
Per Olov Broman: Kakofont storhetsvansinne eller uttryck för det djupasta liv?Michael Fjeldsøe
Patrice Chopard: Ib Nørholm. Tradition in his music and thinkingJens Brincker
Peter Vuust: Polyrytmik og -metrik i moderne jazzPeter Reinholdsson

Noder
Carsten E. Hatting (ed.): C.E.F. Weyse. SymfonierSigne Rotter

Bibliografi 2000Anne Ørbæk Jensen

Information
Dansk Selskab for Musikforskning 2000, Tilsendte publikationer, Skribenter i dette bind, Forfattervejledning