Volume 12 • 1981

Indhold

Artikler
Music, a Science and an Art: the 18th-Century 5 Parting of the Ways
John Bergsagel

Den cykliske formproces i Anton Bruckners Symfoni nr. 8 og dens arketypiske grundlag
Bo Marschner

Musikteoretiske og akustiske aspekter ved konsonans og dissonans
Jørgen Mortensen

Anmeldelser
Teresa Waskowska Larsen og Jan Maegaard, Indføring i Romantisk harmonik. 1. Tekstdel Orla Vinther
Dan Fog, Dansk musikfortegnelse: 1. del 1750-1854Svend Bruhns
Ove Kr. Sundberg, Pythagoras og de tonende tallFinn Egeland Hansen
Hermann Wettstein, Dietrich Buxtehude (1637-1707). Eine Bibliographie. Mit einem Anhang über Nicolaus Bruhns Søren Sørensen

Information; Foredragsoversigt; Bidragydere til denne årgang; Tilsendte publikationer; Dansk Selskab for Musikforskning;Bagside