Volume 6 • 1968-72

Indhold

Forord

Preface

Über Typologisierung der Couranten und Sarabanden Buxtehudes
Otto Mortensen, mag. art., lektor ved Aarhus Universitet

»Tournebout«
Rainer Weber, Restaurator, Bau historischer Musikinstrumente, Bayerbach, Landshut

Über die Vorbereitung und die Auflösung der Synkopendissonanz im 16. Jahrhundert
Povl Hamburger, dr. phil., lektor ved Københavns Universitet

Elemente der Reprisenwirkung in Suitensatzen aus dem 18. Jahrhundert
Carsten E. Hatting, mag. art., amanuensis ved Københavns Universitet

Le recensement des cantates d'Antonio Vivaldi
Peter Ryom, cand. mag., universitetsadjunkt, Københavns Universitet

Mozart's KV 107 and Johann Christian Bach's Opus V
Niels Krabbe, cand. mag., amanuensis ved Københavns Universitet

Nogle kirkelige lejlighedskompositioner af J.A.P. Schulz (mit einer deutschen Zusammenfassung)
Henrik Glahn, dr. phil., professor ved Københavns Universitet

Omkring Gades tredje symfoni (mit einer deutschen Zusammenfassung)
Niels Martin Jensen, cand. mag., amanuensis ved Københavns Universitet

Arnold Schönberg og Danmark (mit einer deutschen Zusammenfassung)
Jan Maegaard, dr. phil., professor ved Københavns Universitet

Some Comments on Vagn Holmboe's Idea of Metamorphosis
Poul Nielsen mag. art., amanuensis ved Københavns Universitet

Koncertforeningen i København. Et bidrag til det københavnske musiklivs historie i slutningen af det 19. århundrede
(mit einer deutschen Zusammenfassung)

Torben Schousboe, mag. art., amanuensis ved Københavns Universitet

To sange af Thomas Laub
Jens Brincker, cand. mag., amanuensis ved Københavns Universitet

Danske bidrag til det 6. nordiske. Musikforskermøde Helsingfors og Abo, maj 1970
Carl Nielsen i sin samtids danske musikNils Schiørring
Den danske solosang i 1920'rne og 1930'rneNiels Martin Jensen
En akustisk undersøgelse over resonansstrengenes betydning for Viola d'amorens klangKarin Olesen
Information om Musikhistorisk Museums virksomhed i KøbenhavnMette Müller
Registrering af spillemandsmusik med henblik på databehandlingHenning Urup

Foredrag holdt i Dansk Selskab for Musikforskning

The Eleventh International Congress of Musicology