Volume 16 • 1985

Indhold

Artikler
In Search of Wholeness: Gustav Mahler and Programme Music
Susan Haase Derrett

De kronologiske problemer omkring Anton Bruckners “Nulte” symfoni i d-mol
Bo Marschner

Tre ukendte Weyse-breve
Claus Røllum-Larsen

Kuhlaus “An die Freude”. - Et glemt kantatefragment fra hans første år i Danmark med forsøg på en rekonstruktion
Gorm Busk

Musikalsk hermeneutik på hierarkisk grundlag. - Bidrag til en musikalsk fænomenologi. 1. del
Lars Bisgaard

Anmeldelser
Herbert Killian (ed.), Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bauer-Lechner mit Anmerkungen und Erklärungen von Knud MartnerSusan Haase Derrett
Joseph Kerman, Contemplating MusicSusan Haase Derrett
Erik Kjellberg, Svensk jazzhistoria. En oversiktFinn Slumstrup

Bidragydere til denne årgang; Dansk Selskab for Musikforskning; Bagside