Volume 14 • 1983

Indhold

Rapport fra 9. Nordiske Musikforskermøde

9. Nordiske Musikforskermøde, program

9. Nordiske Musikforskermøde, koncertprogrammer

Foredrag holdt ved 9. Nordiske Musikforskermøde
Indledningsforedrag. Om arbejde med musikhistoriske problemer og metoder. Et personligt tilbageblik på et halvt århundredes praksisJens Peter Larsen
En anden slags musikhistorie? Musikken i holistisk perspektivErik Wiedemann
Folket og folkemusikkenJens Henrik Koudal
Musikgeschichtsschreibung und das Plädoyer von Carl Dahlhaus für eine StrukturgeschichteHeinrich W. Schwab
Stil-, social- og andre musikhistorier - hvilken er den rigtige?Finn Mathiassen
Niels W. Gade und die »tote Zeit« der SymphonieSiegfried Oechsle
Eivind Grovens 1. Symfoni - en studie i hans metamorfoseteknikk Anne Jorunn Kydland
Kontrapunktik og dens funktion i Brahms’s orkesterværkerBent Stellfeld
Arnold Schönbergs Scherzo in F-Dur für Streichquartett Jan Maegaard
Barns sangaktivitet i 1 1/2-3-årsgrupper i barnehagenAstrid Halen

Anmeldelser
Jens Brincker, Finn Gravesen, Carsten E. Hatting, Niels Krabbe. Redaktion Knud Ketting, Gyldendals Musikhistorie, bind 2 - Den europæiske musikkulturs historie 1740-1914Bo Marschner
Erik Wiedemann, Jazz i Danmark - i tyverne, trediverne og fyrrerne - en musikkulturel undersøgelseJens Cramer
Dorthe Falcon Møller, Danske Instrumentbyggere 1770-1850. En erhvervshistorisk og biografisk fremstillingMette Müller
Søren Sørensen, John Christiansen, Bo Marschner, Finn Slumstrup, Musikalske begreberFinn Egeland Hansen

Information samt foredragsoversigt; Bidragydere til denne årgang; Tilsendte publikationer; Dansk Selskab for Musikforskning; Bagside