Volume 4 • 1964-65

Indhold

Die Oster- und Pfingstalleluia der Kopenhagener Liturgie und ihre historischen Beziehungen
Heinrich Husmann, dr. phil., professor ved universitetet i Göttingen

Studien zur Vokalpolyphonie (II)
Povl Hamburger, dr. phil., lektor ved Københavns Universitet

Om den venezianske arie indtil 1650
Bjørn Hjelmborg, mag. art., professor ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København

Informationsteori og musikalsk analyse (with an english summary)
Jens Brincker, cand. mag., amanuensis ved Københavns Universitet

Otto Joachim Tiefenbrunner, dansk klaverbygger fra slutningen af det 18. århundrede
Mette Müller, cand. mag., inspektør ved Musikhistorisk Museum, København

Carl Nielsen paa Hundredaarsdagen. Nogle Erindringer
Knud Jeppesen, dr. phil., professor emer. ved Aarhus Universitet

Fortegnelse over doktordisputatser, prisopgaver og specialeafhandlinger i musikvidenskab ved Københavns og Aarhus universiteter (a survey of theses on specially studied subjects of musicology written for the dr. phil.-, the mag. art.-, and the cand. mag.-degrees); oversigt over hidtidige årgange.