Volume 11 • 1980

Indhold

Artikler
Urelementets musik. Litterære præciseringer af musikkens væsen
Erik A. Nielsen

Tor Aulin och det svenska musiklivet
Bo Wallner

Bemerkungen zur Struktur musikkritischer Urteilsbildung
Gerd Schönfelder

Rids af Giuseppe Sibonis virksomhed i årene 1819-1839. I anledning af 200-året for hans fødsel
Jens Peter Keld

Anmeldelser
Bøger
Finn Gravesen, red., Musik og samfundOla Kai Ledang
Finn Egeland Hansen, The Grammar of Gregorian Tonality. An Investigation Based on the Repertory in Codex H. 159, MontpellierFinn Mathiassen
Jørgen I. Jensen, Sjælens musik. Musikalsk tænkning og kristendom hos AugustinBørge Saltoft
Dan Fog, Grieg-katalog. En fortegnelse over Edvard Griegs trykte kompositionerJohn Bergsagel
Jan Ling, Gunnar Ternhag, Anna Johnson, Marta Ramsten, red., FolkmusikbokenMette Müller

Grammofon
Karl Aage Rasmussen, »A ballad of game and dream«; Svend Aage Nielsen, KammerkantateErling Kullberg

Information; Foredragsoversigt; Bidragydere til denne årgang; Tilsendte publikationer; Dansk Selskab for Musikforskning; Bagside