Volume 27 • 1999

Indhold

Redaktionelt

Artikler
Robert Fludd and De templo musicae (1618)
Peter Hauge

Randbemærkninger til Kurt Weills radiokantate Berliner Requiem
Niels Krabbe

En klaverstil folder sig ud. Niels Viggo Bentzons klavermusik i 1940’erne og 1950’erne
Bertel Krarup

Hvorfor stemmer de ikke guitarerne ordentligt i Dar es Salaam? Transskription, analyse og notation i musiketnologi
Annemette Kirkegaard

Rapporter
Projekter
De ‘store tegn’ i den byzantinske musikalske notation – Maria Alexandru
Den klingende tale (Jette Barnholdt Hansen Musik og teologi i det 17. århundrede – Sven Rune Havsteen
Cool-traditionen i amerikansk jazz ca. 1927-85 – Fabian Holt
OMIS, et forsknings- og udviklingsprojekt ved Aalborg Universitet – Finn Egeland Hansen
Rockkritik i et historisk og komparativt nordisk perspektiv – Morten Michelsen
Polyrytmiske og polymetriske strukturer i moderne jazz – Peter Vuust

Kongresser
Indsigt i den musikalske bevidsthed – Erik Christensen
Forskning med relevans for musikkonservatorierne – Sven-Erik Holgersen
Current Trends in Popular Music Reseach – Morten Michelsen
British Musicological Societies’ Conference 1999 – Steen Kaargaard Nielsen

Institutioner
Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning – Frede V. Nielsen
Musikforskning ved Det jyske Musikkonservatorium – Erik Bach og Peer Birch
Musikforskning ved Det Fynske Musikkonservatorium – Bertel Krarup og Per Erland Rasmussen

Anmeldelser
Mara R. Wade: Triumphus Nuptialis Danicus – Ole Kongsted
Marie-Christine Skuncke & Anna Ivarsdotter: Svenska operans födelse – Sten Høgel
Inger Sørensen (ed.): J.P.E. Hartmann og hans kreds – Carsten E. Hatting
John Fellow (ed.): Carl Nielsen til sin samtid – Knud Ketting
Michael Fjeldsøe: Den fortrængte modernisme – Jan Maegaard
Peter Reinholdsson: Making Music together – Annemette Kirkegaard
Peter Wicke: Von Mozart zu Madonna – Michael Fjeldsøe
Simon Reynolds: Energy Flash – Morten Michelsen
Nicholas Cook & Mark Everist (eds.): Rethinking Music – Bo Marschner

Bibliografi 1999 – Anne Ørbæk Jensen

Information
Dansk Selskab for Musikforskning 1999, Nordisk Musikforskerkongres Århus 2000, Tilsendte publikationer, Skribenter i dette bind, Forfattervejledning